การชำระเงิน

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ไทยพาณิชย์สี่แยกศรีวราบริษัท นวศีการแพทย์ จำกัด1403026287เดินสะพัด


Payment Information 

 

การชำระค่าบริการตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลศุขเวช
 
กรณีสั่งจ่ายเช็ค  ขีดคร่อมในนาม  “บริษัท นวศรีการแพทย์ จำกัด ”
  
กรณีโอนเข้าบัญชี (ธนาคาร ไทยพาณิชย์ )  สาขาสี่แยกศรีวรา
(บัญชีเดินสะพัด)  เลขที่บัญชี   1403026287
*** กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่  ostin999@gmail.com
หรือโทรศัพท์แจ้งการชำระงิน   โทรศัพท์  0808353524