การชำระเงิน

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
กรุงเทพท่าพระบริษัท บางไผ่เวชกิจ จำกัด141 437 592 1ออมทรัพย์


Payment Information 

 

การชำระค่าบริการตรวจสุขภาพประจำปี รพ. บางไผ่
 
กรณีสั่งจ่ายเช็ค  ขีดคร่อมในนาม  “บริษัทบางไผ่เวชกิจ จำกัด ”
  
กรณีโอนเข้าบัญชี (ธนาคาร กรุงเทพ )  สาขาท่าพระ
(บัญชีออมทรัพย์)  เลขที่บัญชี   141 437 592  1
*** กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่  bnphealth@gmail.com
หรือโทรศัพท์แจ้งการชำระงิน   โทร.0808353524