โรงพยาบาลบางไผ่

บริการตรวจสุขภาพ พนักงาน ออกหน่วยเคลื่อนที่ ( โทร.0808353524 ) ไปทำการตรวจสุขภาพ ถึงบริษัท รับตรวจทั่วประเทศ

ด้วยการบริการที่ดี และ ทีมแพทย์ ผู้มีประสบการณ์ รวมถึงห้อง LAB  ทีได้มาตรฐาน

โรงพยาบาลบางไผ่ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการับรองมาตรฐาน ISO9001:2008

ในปี  2551 และได้รับรองมาตฐานจาก HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)  HA ขั้นที่ 2

ตั้งแต่ปี2552 

(บริการรับตรวจสุขภาพ จำนวน  30 คน  - 1,500 คน  ต่อ 1 วัน)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายการตลาด สายงานภาคตะวันออก  ประสานงานเรื่องการตรวจสุขภาพ

(โทรศัพท์.  08-08353524  )   Email: bnphealth@gmail.com  

(Root) 2017114_37358.jpg

(Root) 2017114_48276.jpg(Root) 2017114_37406.jpg

รายการตรวจสุขภาพ มาตรฐานทั่วไป ที่บริษัทตรวจ

1. PE ตรวจร่างกายโดยแทย์

2. X-RAY Digital เอกซเรย์ทรวงอก ปอด

3. CBC ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

4. UA ความสมบูรณ์ของปัสสาวะ

5. CHOL ระดับไขมันในเลือด

6. TRIG ระดับไขมันในเลือด

7. HDL ระดับไขมันชนิด ดี

8. LDL ระดับไขมันชนิด ไม่ดี

9. BUN สมรรถภาพการทำงานของไต

10. CREA สมรรถภาพการทำงานของไต

11. SGOT สมรรถภาพการทำงานของตับ

12. SGPT สมรรถภาพการทำงานของตับ

13. ALK.PHOS สมรรถภาพการทำงานของตับ

14. URIC ACID ตรวจหาระดับกรดยูริค โรคไขข้อกระดูก

15. AMPHETAMINE ตรวจหาสารเสพติด

16. FBS ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด

17. HBSAG ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี

18. HBSAB ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี

19. HEARING TEST ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

20. LUNG FUNCTION ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

21. EKG ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

22. VISION TEST ตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์

23. ตรวจหาสารเคมีสำหรับพนักงานที่สัมผัสสารเคมี (กลุ่มเสี่ยง)


(Root) 2017114_48294.jpg

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code