(Root) 201959_34348.jpg

ส่วนลดพิเศษ  Promotion Special  สำหรับบริษัท หรือองค์กร

ที่ใช้บริการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2563  กับทางโรงพยาบาลศุขเวช 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(แจ้งรหัส  ostin  รับส่วนลด 500 บาท)

แจ้งได้ที่ฝ่ายการตลาด เบอร์โทรศัพท์ 08-08353524   เท่านั้น 

---------------------------------------------------------------------------------


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประสานงานการตลาด 

โทรศัพท์  08-08353524    Email:  ostin999@gmail.com